Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-01021
Predmet:PN-T-693/18/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2018./2019. GODINI NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA PN-T-693/18/TP
 
13.11.2018Odluka o početku postupka nabave
20.11.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.12.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.12.2018Odluka o odabiru / poništenju
10.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja