Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00938
Predmet:USLUGA PRODULJENJA LICENCI ZA POSTOJEĆI SUSTAV ZA OBRANU OD MALICIOZNOG KODA PN-PF-540/18-MB
 
23.10.2018Odluka o početku postupka nabave
26.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
27.11.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja