Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00809
Predmet:SANACIJA SVJETLARNIKA NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a U IVANIĆ GRADU PN-T-561/18-VLB
 
6.9.2018Odluka o početku postupka nabave
17.9.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.9.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.10.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.10.2018Odluka o odabiru / poništenju
15.11.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja