Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00732
Predmet:INSTALACIJA MIKROVALNE RADIJSKE VEZE NA RELACIJI PČ SLOBODNICA-MRS SLAVONSKI BROD ZA POTREBE PRIJENOSA PODATAKA ZA SCADA SUSTAV PN-I-493/18-AB
 
7.8.2018Odluka o početku postupka nabave
20.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
2.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja