Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00702
Predmet:SPOJNI MATERIJAL I BRTVE PN-T-434/18-NV
 
6.7.2018Odluka o početku postupka nabave
6.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
7.11.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja