Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00699
Predmet:PRILAGODBA MJERNIH LINIJA ZA UGRADNJU PLINOMJERA S ROTACIJSKIM KLIPOVIMA PN-T-429/18-NV
 
24.7.2018Odluka o početku postupka nabave
6.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.10.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.10.2018Odluka o odabiru / poništenju
22.11.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja