Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00701
Predmet:UGRADNJA RASVJETE NA MJERNO REGULACIJSKOM ČVORU LUDBREG, POSTAVLJANJE INSTRUMENTACIJSKIH KABELA I KABELA ZA UPRAVLJANJE EMP PN-T-417/18-NV
 
11.7.2018Odluka o početku postupka nabave
6.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
31.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja