Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00698
Predmet:NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-402/18-NV
 
3.7.2018Odluka o početku postupka nabave
6.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja