Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00696
Predmet:PRIJENOSNI DETEKTOR PROPUŠTANJA METANA PN-T-386/18-NV
 
11.7.2018Odluka o početku postupka nabave
3.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja