Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00590
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-376/18-NV
 
13.6.2018Odluka o početku postupka nabave
3.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
11.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja