Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00592
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-324-327-329-336/18-AS
 
13.6.2018Odluka o početku postupka nabave
3.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
21.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja