Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00571
Predmet:REKONSTRUKCIJA MRČ ZABOK PN-I-447/18-MB
 
21.6.2018Odluka o početku postupka nabave
26.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
2.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja