Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00518
Predmet:REKONSTRUKCIJA MRČ ZABOK po sistemu "ključ u ruke" PN-I-356/18-MB
 
29.5.2018Odluka o početku postupka nabave
5.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
2.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja