Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00376
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
 
17.4.2018Odluka o početku postupka nabave
30.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
18.5.2018Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja