Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00353
Predmet:ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-221/18-NV
 
10.4.2018Odluka o početku postupka nabave
26.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja