Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00337
Predmet:NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
 
5.4.2018Odluka o početku postupka nabave
23.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.5.2018Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja