Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00303
Predmet:SREDSTVA ZA ISPIRANJE, PODMAZIVANJE I BRTVLJENJE KUGLASTIH I KONUSNIH SLAVINA PN-T-190-18-NV
 
27.3.2018Odluka o početku postupka nabave
13.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
30.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja