Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00298
Predmet:GRAĐEVINSKA I STROJARSKO-MONTAŽNA PRIPREMA PRILIKOM POPRAVAKA PLINOVODA RES-Q OBUJMICAMA PN-T-184/18-AS
 
3.4.2018Odluka o početku postupka nabave
11.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja