Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00292
Predmet:PN-UREDMAT/18/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/18/TP
 
5.4.2018Odluka o početku postupka nabave
11.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
13.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja