Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00248
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-150/18-AS
 
15.3.2018Odluka o početku postupka nabave
3.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
29.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja