Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00213
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PREMA NALAZU PCM-A U RTP ZAPADNA I SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-137,156/18-MB
 
12.3.2018Odluka o početku postupka nabave
28.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja