Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00169
Predmet:Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
 
9.3.2018Odluka o početku postupka nabave
16.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
29.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja