Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00167
Predmet:Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama središnja i južna Hrvatska PN-T-077,116-18-LR
 
5.3.2018Odluka o početku postupka nabave
16.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
4.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja