Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00148
Predmet:SUSTAV ZA EVIDENTIRANJE I ARHIVIRANJE TELEFONSKIH POZIVA PN-STU-149/18-MB
 
5.3.2018Odluka o početku postupka nabave
12.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
19.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja