Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00136
Predmet:NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
 
7.2.2018Odluka o početku postupka nabave
6.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.4.2018Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja