Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00135
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA U REGIJAMA: SREDIŠNJA, SJEVERNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-087-093-098-099/17-AS
 
27.2.2018Odluka o početku postupka nabave
6.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
10.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja