Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00064
Predmet:PUNJENJE NADZEMNOG SPREMNIKA UNP-om ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-034,042,043/18-NV
 
24.1.2018Odluka o početku postupka nabave
12.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
4.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja