Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00739
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA I IT PODRŠKE PORTALSKE INFRASTRUKTURE "SUKAP" SUSTAVA PN-STU-689/17-LR
 
22.11.2017Odluka o početku postupka nabave
29.11.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.12.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
17.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja