Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00560
Predmet:PRILAGODBA MJERNIH LINIJA ZA UGRADNJU ROTACIJSKIH PLINOMJERA PN-T-492/17-AS
 
18.8.2017Odluka o početku postupka nabave
28.8.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.9.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.10.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.10.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.10.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja