Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00284
Predmet:PN-PF-313/17/TP, OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) PN-PF-313/17/TP
 
2.5.2017Odluka o početku postupka nabave
11.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena DON
Evidencijski broj u EOJN:2017/0BP-00284


Aktualna javna nadmetanja