Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00278
Predmet:Uređaji za mjerenje i dijagnostiku PN-T-303-16-LR
 
2.5.2017Odluka o početku postupka nabave
10.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
27.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja