Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00202
Predmet:BRAVARSKI RADOVI U REGIJAMA JUŽNA, SREDIŠNJA I SJEVERNA HRVATSKA PN-T-233-246-261/17-AS
 
7.4.2017Odluka o početku postupka nabave
14.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
8.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja