Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00110
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA NAPAJANJA I INSTRUMENTACIJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-170/17-NV
 
1.3.2017Odluka o početku postupka nabave
13.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
9.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja