Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00092
Predmet:GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U REGIJAMA: ZAPADNA, ISTOČNA, JUŽNA, SJEVERNA I SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-027-139-141-144-161/17-AS
 
27.2.2017Odluka o početku postupka nabave
3.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja