Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00085
Predmet:Rezervni dijelovi za opremu za prijenos podataka PN-T-134-17-LR
 
22.2.2017Odluka o početku postupka nabave
2.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
10.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja