Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00071
Predmet:PORAVNANJE TERENA NA TRASAMA PLINOVODA U REGIJAMA SREDIŠNJA I JUŽNA HRVATSKA PN-T-049/056/17-NV
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
27.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
20.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja