Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00069
Predmet:SERVIS I UMJERAVANJE ANALIZATORA TOČKE ROSIŠTA UGLJIKOVODIKA MICHELL CONDUMAX II NA UMS DONJI MIHOLJAC PN-T-071/17-NV
 
15.2.2017Odluka o početku postupka nabave
27.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
11.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja