Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00068
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA CIJEVI PN-T-113/17-AS
 
16.2.2017Odluka o početku postupka nabave
24.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
5.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja