Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/0BP-00062
Predmet:PN-UREDMAT/17/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/17/TP
 
21.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
11.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja