Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00063
Predmet:Obilježavanje trasa i koridora cjevovoda u Regijama Službe transporta plina PN-T-031,068,069,078,082-17-LR
 
9.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja