Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017 0BP-00040
Predmet:PUNJENJE NADZEMNOG SPREMNIKA UNP-om ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA I JUŽNA HRVATSKA PN-T-007,011/17-LR
 
19.1.2017Odluka o početku postupka nabave
6.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.2.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.2.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.2.2017Odluka o odabiru / poništenju
22.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja