Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00048
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-022/17-AS
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
15.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
24.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja