Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00594
Predmet:NAJAM OPTIČKIH PARICA SAVSKA 88a - MRS IVANJA REKA I SAVSKA 88a - PČ LUČKO; PN-STU-750/16-AS PN-STU-750/16-AS
 
20.12.2016Odluka o početku postupka nabave
23.12.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.1.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.1.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.1.2017Odluka o odabiru / poništenju
27.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja