Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00590
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT OBJEKATA POSLOVNIH PROCESA, INTEGRACIJE I KOLABORACIJE PN-PF-736/16-MV
 
15.12.2016Odluka o početku postupka nabave
21.12.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.1.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.1.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.1.2017Odluka o odabiru / poništenju
1.2.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja