Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00477
Predmet:PN-PF-543/16/TP, NABAVA ePRINTER-a (ploter) I eSCANNER-a (scanner) PN-PF-543/16/TP
 
21.9.2016Odluka o početku postupka nabave
23.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.11.2016Odluka o odabiru / poništenju
30.11.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja