Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00400
Predmet:AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA PN-UP-474/16-MV
 
21.7.2016Odluka o početku postupka nabave
1.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.11.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja