Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00373
Predmet:USLUGE GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAK PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-446/16-AS
 
6.7.2016Odluka o početku postupka nabave
18.7.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
21.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja