Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00374
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA IVANIĆ GRAD, KUTINA I DUGOPOLJE PN-T-297/302/440/16-MV
 
11.7.2016Odluka o početku postupka nabave
18.7.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
7.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja