Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00342
Predmet:POBOLJŠANJE TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SVOJSTAVA POSLOVNE ZGRADE PLINACRA U DONJEM MIHOLJCU PN-T-434/16-MV
 
27.6.2016Odluka o početku postupka nabave
1.7.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
21.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja