Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00336
Predmet:STRUČNI POSLOVI SREĐIVANJA, VREDNOVANJA, POPISIVANJA, IZLUČIVANJA I TEHNIČKOG OPREMANJA ARHIVSKOG GRADIVA U PLINACRU ZA RAZDOBLJE 1977.-2015. G. PN-SKU-438/16-NV
 
27.6.2016Odluka o početku postupka nabave
30.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
13.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja